Privacy Policy

1.0  Ochrana osobných údajov (používatelia)

Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov popisuje spôsob, akým internetové stránky nakladajú s Vašimi osobnými údajmi, ktoré nám za účelom spolupráce poskytnete.

Spracujeme všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete spôsobom popísaným v tomto Prehlásení. Informácie môžu byť poskytnuté prostredníctvom webovej stránky http://www.klud.net.

Prijatím prehlásenia o ochrane osobných údajov vyjadrujete, že ste porozumeli a súhlasíte s použitím Vašich osobných údajov tak, ako je uvedené v tomto Prehlásení. Ak nesúhlasíte s podmienkami tohto Prehlásenia, prosím, nepoužívajte túto webovú stránku, ani nám neposkytujte osobné údaje iným spôsobom

1.1 Prevádzkovateľ stránok http://www.klud.net  Jaroslav Poláček  Horná Súča, Dúbrava 577 psč: 913 33 Trenčín  Vám v nasledujúcich riadkoch poskytuje tieto informácie s cieľom vysvetliť, ako spracúvame a chránime Vaše osobné údaje. Tieto informácie sa týkajú návštevníkov týchto webových stránok.
1.2 Aké informácie o Vás zhromažďujeme
Informácie, ktoré uvediete pri registrácii na našich webových stránkach, ak ste užívateľom nami poskytovaných služieb, ak sa zúčastníte na diskusných fórach či iných sociálnych sieťach, ktoré fungujú v spojení s našimi webovými stránkami. Informácie, ktoré nám poskytnete, môžu obsahovať vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo, vek, dátum narodenia a pohlavie. Nebudeme získavať ani spracúvať Vaše citlivé osobné údaje. Vaše osobné údaje spracúvame z rôznych technických, administratívnych a prevádzkových dôvodov. V niektorých prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje iba s Vaším súhlasom. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj za účelom poskytovania informácii o tovare alebo službách, ktoré by Vás mohli zaujímať. Ak si neželáte aby sme Vaše údaje použili týmto spôsobom, jednoducho nám neudelíte súhlas a teda nezakliknete súhlas so zasielaním noviniek a newslettrov

1.3 Používanie cookies. Naša webová stránka používa cookies na to, aby Vás odlíšila od ostatných užívateľov našich webových stránok. Pomôže nám to zabezpečiť Vám dobrý dojem pri prezeraní našich webových stránok a tiež nám to umožní zlepšiť naše stránky. Naše webové stránky môžu obsahovať funkcie sociálnych médií: ako odkaz na Facebook. Tieto funkcie môžu získavať Vaše údaje: ako napríklad IP adresy a webové stránky, ktoré ste navštívili  či iné podrobnosti. Pre viac informácií o tom, ako používame cookies, si pozrite našu stránku Cookies

1.4 Osobné údaje, ktoré zdieľame s inými

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v rámci webových stránok http://www.klud.net  s týmito ďalšími organizáciami:

• Orgány činné v trestnom konaní, regulačné a iné úrady
• Agentúry zamerané na prevenciu podvodov
• Agentúry zamerané na overovanie identity
• Tretie strany, s ktorými nás požiadate (alebo nám povolíte) zdieľať Vaše údaje
• Tretie strany potrebné pre poskytnutie produktov alebo služieb, ktoré ste žiadali.

V závislosti od produktov, ktoré budete používať, je možné, že budeme musieť zdieľať Vaše osobné údaje s tretími stranami, ktoré poskytujú tieto služby. Ak sú Vaše osobné údaje prenášané mimo Európsky hospodársky priestor (EHP), požadujeme prítomnosť vhodných ochranných opatrení.

Osobné údaje môžeme tiež poskytnúť iným spoločnostiam v rámci našich pridružených alebo dodávateľských spoločností a obchodným partnerom alebo právnym nástupcom nášho podniku. V rámci Spoločnosti má prístup k Vašim osobným údajom len obmedzený počet zamestnancov a to len v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Títo zamestnanci sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti vo vzťahu k osobným údajom.  Vaše osobné údaje za účelom výberu a zobrazenia relevantných reklám avšak našim inzerentom neposkytujeme informácie o identifikovateľných jednotlivcoch, ale poskytujeme im výlučne súhrnné informácie o našich užívateľoch. Tieto agregované informácie môžeme použiť aj na to, aby sme inzerentom pomohli osloviť konkrétnu cieľovú skupinu. Osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, môžeme využiť za účelom toho, aby sme umožnili našim inzerentom zobraziť ich reklamu ich preferovanej cieľovej skupine; analytikov a poskytovateľov vyhľadávacích nástrojov, ktorí nám pomáhajú pri zlepšovaní a optimalizácii našich webových stránok.

1.5 Prenos dát mimo EHP

Vaše osobné údaje prenesieme mimo EHP iba v prípade, že:

• ste nám dali vyslovený súhlas, alebo
• je to potrebné pre zadanie alebo naplnenie akejkoľvek zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli
• je to potrebné pre dodržanie zákonnej povinnosti

Ak prenesieme Vaše osobné údaje mimo EHP v rámci obchodnej skupiny alebo našim obchodným partnerom, vykonáme opatrenia na zaistenie ich ochrany na rovnakej úrovni ako v rámci EHP.

V niektorých prípadoch môžeme byť prinútení zákonom poskytnúť Vaše osobné údaje tretej strane a môžeme mať obmedzenú kontrolu nad tým, ako sú touto stranou chránené.

1.6 Vaše práva ohľadom Vašich osobných údajov

Pomôžeme Vám, ak sa rozhodnete uplatniť svoje práva ohľadom Vašich osobných údajov, vrátane týchto:

• Stiahnutie Vášho súhlasu v akejkoľvek situácii, kedy sme oň žiadali, čo ale nezruší platnosť akéhokoľvek predchádzajúceho spracovania z obdobia, keď sme mali Váš súhlas
• Podanie sťažnosti na ktorýkoľvek príslušný úrad pre ochranu údajov
• Prístup k Vašim osobným údajom, ktoré uchovávame alebo spracúvame
• Oprava akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sú nesprávne alebo neaktuálne
• Vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúvame
• Obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov za určitých okolností
• Požiadanie nás, aby sme poskytli Vám alebo Vami nominovanej spoločnosti určité časti Vašich osobných údajov, často nazývané ako „právo na prenosnosť“
• Možnosť namietať voči spracovaniu údajov, ak to robíme pre náš legitímny záujem
• Možnosť napadnúť rozhodnutie úplne vykonané automatickým procesom, pre vyjadrenie Vášho názoru a pre vyžiadanie kontroly rozhodnutia človekom.

1.7 Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje budeme uchovávať v súlade s našou Smernicou o uchovávaní údajov počas obdobia, ktoré je nevyhnutné na vykonanie účelov uvedených v tejto informácii a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov.

1.8 Odkazy na iné webové stránky

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky, ktoré nie sú pod kontrolou Spoločnosti. Po kliknutí na odkaz inej webovej stránky budete presmerovaní na webovú stránku tretej strany. Ak navštívite niektorú z uvedených webových stránok, mali by ste si prezrieť informácie o spracúvaní osobných údajov. Nie sme zodpovední za smernice a postupy iných spoločností.

1.9 Zmeny nášho Prehlásenia o ochrane osobných údajov

Toto prehlásenie môže byť z času na čas aktualizované, preto si ho občas znovu prečítajte.

Pokiaľ vykonáme nejaké podstatné zmeny v tomto Prehlásení, vyvinieme primerané úsilie Vás o tejto Veci vopred informovať emailom, upozornením na webovej stránke.

Na zmeny Vás upozorníme vopred, a dáme Vám primerané časové obdobie na prehliadnutie a porozumenie týchto zmien predtým, ako nadobudnú platnosť.

Podstatné zmeny Prehlásenia o ochrane osobných údajov nebudú presadzované bez Vášho vysloveného súhlasu. Pokiaľ odmietnete súhlasiť so zmenami tohto Prehlásenia alebo neprijmete tieto zmeny v danom časovom období, je možné, že nebudeme môcť pokračovať v poskytovaní niektorých alebo všetkých produktov a služieb.

2.0 Kontakt
Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov alebo ak chcete uplatniť ktorékoľvek z Vašich práv, ako je uvedené vyššie, kontaktujte nás pomocou kontaktného formuláru v sekcii kontakt. Tieto informácie môžeme aktualizovať.

%d blogerům se to líbí: