Terms of Use

 

1. Všeobecné podmienky a práva používania.

1.1 Prevádzkovateľ internetových stránok http://www.klud.net,  Jaroslav Poláček  Horná Súča, Dúbrava 577 psč: 913 33 Trenčín,  ďalej len prevádzkovateľ, nie je zodpovedný za samotných obsah externých videí, ktoré sa boli umiestnené na tieto stránky. Za obsah videí a obrázkov vytvorených z videí je zodpovedný autor daného videa ktorý ho vytvoril na externých serveroch. Prevádzkovateľ stránok klud.net si vyhradzuje právo rozhodovať o tom ktorý materiál bude publikovaný či odstránený.

1.2  Maloletý používateľ je oprávnený používať stránky http://www.klud.net len pod dohľadom svojho právneho zástupcu alebo s jeho súhlasom. Videá, ktoré sú zaradené v kategórii 18+ môžu obsahovať obsah nevhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov.

1.3  Užívatelia týchto  stránok  sú povinný zachovávať na ňom zákony SR, slušnosť a vyhnúť sa vzájomným útokom na seba, alebo tieto stránky a ich prevádzkovateľov.

1.4  Používateľ si uvedomuje že majiteľ a prevádzkovateľ stránok klud.net nie je autorom externých videí a nenesie zodpovednosť za ich obsah.  Návštevník  stránok  berie na seba plnú zodpovednosť a je si vedomý rizika ktoré je spojeného s internetom, prípadnými útokmi hackerov či inými nepredvídavými udalosťami a ba uvedomuje si, že nemá nárok vymáhať prípadné finančné straty spôsobené týmito udalosťami od majiteľov a prevádzkovateľov tohto portálu. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za:   Za zneužitie údajov používateľov treťou osobou, ako aj akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím prihlasovacích údajov používateľom. Prevádzkovateľ týchto stránok nenesie zodpovednosť za žiadnu újmu spôsobenú  užívateľmi iným užívateľom

1.5 Odstránenie a pridávanie videa vykonáva prevádzkovateľ stránok, alebo ním na to určená iná osoba. Prevádzkovateľ sa zaväzuje odstrániť video, ktoré pridané na tieto stránky, ak sa jeho tvorca preukáže, že je držiteľom autorských práv k tomuto videu a písomne požiada o jeho odstránenie. V opačnom prípade  prevádzkovateľ nie je povinný toto video neodstrániť. Pokiaľ ste držiteľom videa, ku ktorému vlastníte autorské práva a video bolo pridané na tieto stránky, kontaktujte nás cez email.

1.6 Portál klud.net  je možné sledovať bez registrácie a úplne zadarmo. Registrácia používateľov na stránky http://www.klud.net, nie je povinná ani nutná, no v prípade, že sa zaregistruje, platia pre neho aj pravidlá používania registrovaných užívateľov stránok http://www.klud.net

1.7 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo doplňovať alebo pozmeniť podmienky a práva používania stránok http://www.klud.net

2. Práva a povinnosti registrovaných užívateľov 

2.1 Registrovaním sa na týchto stránkach užívateľ dáva prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona Slovak republic č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2.2 E-mailová adresa, ktorú používateľ pri registrácii uvedie, slúži na identifikáciu užívateľa, komunikáciu s ním, poprípade na zasielanie informačných a reklamných e-mailov.

2.3 Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje užívateľov tretím osobám, bez ich výslovného súhlasu. Ako užívateľ súhlasíte, že akékoľvek informácie, ktoré vložíte budú uložené v databáze. Ak nebudú tieto informácie prezradené tretej strane bez Vášho povolenia, nemôžu byť majitelia a prevádzkovatelia považovaní za zodpovedných za akékoľvek hackerské pokusy, ktoré môžu viesť k tomu, že dáta budú zneužité.

2.4 Užívateľ sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EU. Súhlasíte s tým, že nebudete posielať žiadne hanlivé, neslušné, vulgárne, nenávistné, sexuálne orientované alebo iné materiály, ktoré môžu porušovať zákony. Používateľ sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno a ani iných užívateľov stránok http://www.klud.net.

2.5  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať (alebo odstrániť) účet registrovaného používateľa bez varovania a bez upozornenia odstrániť akýkoľvek komentár užívateľa.

2.6 Systém týchto stránok používa cookies k ukladaniu informácií na Vašom počítači. Tieto cookies neobsahujú žiadne informácie, ktoré ste vložil(a), slúžia predovšetkým k zvýšeniu Vášho pohodlia pri prehliadaní. Viacej informácií v téme  Cookies.

2.7 Kliknutím na Registráciu ste pri registrovaní súhlasili byť viazaný týmito podmienkami.

 

%d bloggers like this: